Master i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning 2017

19030414_10154896030712991_6130957999752
Landdistriktudvikling

- en passion og en nødvendighed...

"Det er ikke kun sjovt! Vi er begejstrede for denne masteruddannelse ved Københavns Universitet (KU), fordi den giver os ny indsigt og faglige færdigheder inden for udvikling af landdistrikter og forvaltning af landskaber. Den får os til at se muligheder på tværs af traditionelle faggrænser og politikområder og er en kompetencegivende efteruddannelse, vi kan gennemføre, samtidig med at vi passer vores job." - sådan står der på den uofficielle hjemmeside for landmaster-uddannelsen, som jeg oprettede i de år, jeg selv tog en landmaster. Klik på linket og se, hvordan jeg også brugte min passion for fotografering på uddannelsen...

Hvis du også bor på landet, så ved du sikkert, hvordan mange af de ting, der tidligere bandt mennesker, dyr og steder sammen er blevet reduceret eller helt er forsvundet. Det er ikke det samme som i gamle dage!

Det kalder man "afkobling", og det var med udgangspunkt i denne betegnelse, jeg analyserede udviklingen og fandt frem til en model, jeg syntes beskrev, hvordan man kan se alle ting i sammenhæng og beskrive, hvilke relationer, de har til hinanden - hvilke til- og afkoblinger, der finder sted. Denne model har jeg kaldt Krydsfeltsmodellen, og du kan hente mit speciale, "Landskab og planlægning i det post-faktuelle samfund – hvordan?" her og selv se, om du kan bruge modellen til noget i dit projekt. Det ville glæde mig, og du er altid velkommen til at kontakte mig for en snak.

Maribo600.png

Opgaven som koordinator for Maribos 600 års jubilæum i 2016 var også en opgave, hvor fotografering, web-design, markedsføring og landdistriktudvikling gik hånd i hånd, og hvor mange aktører bidrog til begivenhederne.

Krydsfeltsmodellen.png

Krydsfeltsmodellen til belysning af sammenhænge mellem landskab og forvaltning. I de fire bokse angives perspektivet, systemet gennem hvilket det virker, og de centrale virkemidler.

I et demokratisk samfund vil der foruden individuelle aktører i processen også være borgere, der deltager i de demokratiske processer, foreninger, der varetager særlige interesser, så som Landbrug og Fødevarer, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening, og fonde, deri kraft af deres fundatser også tjener specifikke formål, f.eks. Aage V. Jensens Fond, Realdania, Villumfonden og Den Danske Naturfond. Alle disse aktører vil have både stemmer og en større eller mindre grad af direkte indflydelse på processer i landskabsforvaltningen. Hvis de skal rummes i en fælles model for landskabsforvaltning og landdistriktudvikling, skal den på én gang afspejle kompleksiteten i det aktuelle problemfelt og samtidig være så præcis, at den kan beskrive en problemstilling, så den fremstår både relevant og gennemarbejdet. er ambitionen bag Krydsfeltsmodellen.