Foto og formidling på plakaten

 

Collagen her er blot nogle af de billeder, jeg tog her i sommeren 2020 til Green Care Camps. For mig er det en fornøjelse af finde de rigtige motiver og vinkler, der virker positivt på den, der ser billedet. Og har du en positiv opfattelse på forhånd, ser du nok også positivt på stedet, når du kommer og oplever det!

Plakaterne herunder fremstillede jeg som led i et Natur- og Miljøprojekt for området ved Hejrede Sø - og som det fremgår, var projektets titel netop Liv og Landskab ved Hejrede Sø. Jeg stod selv for både tekst, billeder og layout. Så hvis du har brug for trykt formidlingsmateriale, så kan jeg også hjælpe med det. Jeg har designet både kataloger, brochurer og annoncer for store danske og internationale virksomheder, og også her kan jeg give dig mulighed for selv at anvende et design, du nemt kan genbruge.

Du kan klikke på plakaterne her og se dem som PDF'er...

2020-06-04.jpg
Havørnenes Rige
Istider skabte landskabet
Mennesket og landskabet
Mange slags liv
Våde levesteder
Tørre levesteder
ttedyr og fugle
Moser, miljø og mangfoldighed
Bønder og husmænd
Lystfiskeri og elleskov
Blomstereng og vandfugle
Fremtidens fosforfilter?